Ett barn har hundra språk

Barnet har
hundra språk
hundra händer
hundra sätt att tänka
att leka och att tala på
hundra, alltid hundra
sätt att lyssna
att förundras och att tycka om
hundra lustar
att sjunga och förstå
hundra världar
att upptäcka
hundra världar
att uppfinna
hundra världar
att drömma fram
Ett barn har hundra språk
(och därtill hundra, hundra, hundra, hundra)
men berövas nittionio

- LORIS MALAGUZZI –